Romerbrevet

Free
17Romerbrevet

INTRODUKTION

Romerbrevet er ingen let underholdningslitteratur. Paulus skrev til kristne, der ønskede at vide mere om evangeliet om Jesus Kristus. Derfor indeholder hans brev dybtgående tanker, som opdages gennem et omhyggeligt studium og som kan berige troen. Nedenfor kan du læse ganske kort om hvem forfatteren til brevet var, hvem han skrev brevet til og hvad hovedtemaet i brevet er.

God studielyst!

FORFATTEREN

Paulus er Romerbrevets forfatter. Han var jøde, af Benjamins stamme (Fil 3,5; Rom 11,1) og havde tillige den romerske borgerret. Han voksede op i Tarsus, uddannede sig til teltmager (ApG 18,1-3) og studerede som ung ved den berømte lærde Gamaliel i Jerusalem (ApG 22,3).

Paulus var farisæer og ville med særlig iver træde i tjeneste for Guds lov (ApG 26,5). Derfor forfulgte han også den kristne menighed (ApG 26,10.11; 7,58). Han betragtede dyrkelse af Jesus fra Nazaret som gudsbespottelse, fordi enhver henrettelse gjaldt som en forbandelse (5 Mos 21,23; Gal 3,13).

På vejen til Damaskus åbenbarede den opstandne Kristus sig for Paulus (ApG 9,3-6) og kaldte ham til at forkynde evangeliet for hedningerne (Gal 1,11-16). Hans missionsgerning førte ham i de første år til Arabien, Syrien og Kilikien (Gal 1,17-24). Efter apostelmødet (ApG kapitel 15) nåede han på sine missionsrejser til Lilleasien og Grækenland. Han virkede især adskillige år i Korinth og Efesos.

BREVET TIL ROMERNE

På sin sidste rejse til Jerusalem, der førte ham i fangenskab, regner man med han tilbragte 3 måneder i Korinth (ca. 56/58 e.Kr.). På den tid skrev han sine breve til galaterne og romerne.

Hvorfor skrev Paulus Romerbrevet? Han ville tilsyneladende forberede menighederne i Rom på sit første besøg hos dem (Rom 1,10-13). Paulus håbede på at kunne bruge Rom som missionsbasis for en rejse til Spanien (Rom 15,23.24). Måske bestræbte han sig også på at gå ind på bestemte foreliggende kendsgerninger i menighederne (Rom 16,17-20). Den vigtigste grund var dog hans ønske om at styrke de kristne i Rom i troen (Rom 1,11). Til dette formål fremlagde han evangeliet om Jesus Kristus for dem i velovervejede spørgsmål og svar.

TEMAET

I sit brev til romerne drøftede Paulus evangeliets væsentlige grundlag. Til de spørgsmål, som bevægede både de jødiske og de ikke-jødiske kristne, fremsatte han sit standpunkt. Derved viste han, at de tilsagn og løfter, som engang først og fremmest gjaldt israelitterne eller jøderne, nu også blev tilbudt hedningerne.

Alene gennem Guds nåde bliver enhver, som tror på Jesus, reddet fra synd og død. Præstation og anstrengelse befrier ingen fra skyld. Tilgivelse og evigt liv er altså Guds gaver, som han tilbyder mennesker, fordi han elsker dem. Men den forløste er lydig over for Gud, fordi han gengælder hans kærlighed og ved, at Gud kun vil det bedste for ham.

OVERSIGT TIL ROMERBREVET

I Introduktion (Rom 1,1-17)

II Enhver har brug for frelse (Rom 1,18 til 3,20)

III Retfærdiggørelse alene ved tro (Rom 3,21 til 8,39)

IV Guds plan for jøder og hedninge (Rom 9,1 til 11,36)

V Råd for menighedens liv (Rom 12,1 til 15,13)

VI Afslutning på brevet (Rom 15,14 til 16,27)

VEJLEDNING TIL STUDIET

 • Tag tid til studiet. Vi foreslår at man kun studerer ét afsnit om dagen. Det giver anledning til at trænge dybere ind i teksten.
 • Vi foreslår du begynder studiet med en enkel bøn om at Gud vil lede dig til at forstå hans ord og kan virkeliggøre det i dit liv.
 • Virkeliggør det, du har fundet vigtigt. På den måde vil Guds ord ikke forblive teori for dig, men berige dit liv.
 • Spørgsmålene under bibelteksterne er tænkt til personlig refleksion. De skal hjælpe dig til bedre at forstå tekstens budskab. Det kan være en hjælp at skrive dine tanker ned, så du kan huske det, som du har forstået.
 • ”Til eftertanke” er tænkt som en hjælp til at omsætte bibeltekstens budskab i din hverdag.
 • ”Spørgsmål til refleksion” efter hver lektion udfylder du og sender til os. Vi kigger det igennem, forsøger at svare på dine spørgsmål. På den måde taler vi sammen om Romerbrevets vigtige temaer.

Brug af bibeltekster:

I hver lektion er der henvisning og citater fra forskellige bibelske bøger. Ved at trykke på henvisningen åbner et nyt faneblad med det kapitel i den bog der er henvist til i “Bibelen på Hverdagsdansk”. Der kan man så læse teksten der er henvist til i sin sammenhæng. Prøv for eksempel at trykke på henvisningen: Johannesevangeliet 11:25. Brug din mus til at rulle ned til vers 25.

Course Features

 • Lectures 26
 • Quizzes 0
 • Duration 50 hours
 • Skill level All levels
 • Language English
 • Students 33
 • Assessments Yes
Free