Back

Mange vælger at “gå på kursus” pr. brev eller online. Læs her nogle kursisters udtalelser.

“Jeg finder kurset her meget givende og dejligt. Jeg føler, det gør mig opmærksom på noget, jeg i mere vag form tidligere har tænkt på, men som jeg nu får mulighed for at gøre klart for mig selv. Tusind tak for det!”

“Efter at have gennemgået jeres sundhedskursus føler jeg trang til at bringe min varmeste tak.”

“… jeg er dybt imponeret over dette kursus over Johs. Åbenbaring, og den fyldige og rigtige måde, emnet er blevet behandlet i studiebrevene. Normalt regnes denne for den sværeste at behandle og forstå. Jeg har læst og studeret religion under alle former, men aldrig stødt på nogen, der turde kaste sig ud i en dybsindig og forståelig forklaring i de 19 år, jeg har studeret, som I har gjort. Tak skal I have.”

“Med arkæologien blev historie og kristendom kædet sammen. Før kurset var historie spændende for mig. Arkæologi var ukendt, og kristendom stod jeg uvis og noget tvivlende over for. Nu står arkæologien pludselig som noget meget spændende, og kristendommen giver mig mening.”

“Tak for et dejligt bibelemne. Jeg er blevet beriget endnu mere, og jeg har elsket disse timer, hvor jeg har siddet i min stille stue og studeret, medens jeg har ladet tankerne vandre. Tak for de gode svar, jeg har fået, når jeg har spurgt.”

“Jeg takker mange gange for første del af det inspirerende kursusmateriale. Samtidig beder jeg på vegne af en god ven, om han ligeledes må blive ‘kursist’. Adresse vedlagt.”

“Jeg er glad for dette kursus, hvor man får indlysende sammenhænge klarlagt på en måde, som jeg ikke før har været ude for. Jeg ser frem til næste lektion.”

“Nu blev jeg færdig med kurset ‘Johannes’ Åbenbaring’. Jeg kan sige, at jeg har haft meget ud af det. Jeg har det hele i en mappe og vil af og til læse det igen og igen.”

“Jeg vil gerne sige tak for et godt og tankevækkende kursus — som har medvirket til at åbne mine øjne for betydningen af Bibelens budskab. Jeg har under kurset slået mange af henvisningerne til skriftstederne op og har ofte læst videre og læst med andre øjne end tidligere og derfor også fået en anden forståelse. Tak for mange timers studie.”

“Jo, Bibelen taler sandt. Selv om jeg har vidst det i årevis, er det alligevel ligesom en saltvandsindsprøjtning af få det bekræftet gennem arkæologien.”