— FOR DEM, DER VIL GÅ I DYBDEN —

Domprovst C. Skovgaard-Petersen sagde for mange år siden: “Store dele af Johannes’ Åbenbaring virker i vore dage som Guds egne randbemærkninger til dagens og morgendagens historie. Hvert blad i bogen hvisker til én: “Døm tidens tegn” (Bibelens Krone, s. 7).

Gennem 16 studiebreve får du en nøgtern, bibelsk og historisk gennemgang af Johannes’ Åbenbaring.

Mange spørger, om ikke netop Bibelens sidste bog har noget at sige os! Og det har den. Vi lever i en tid med meget store forandringer. “Johannes’ Åbenbaring” forudsiger, hvilke kræfter, der vil komme til at styre det politiske, sociale og religiøse liv og præge hele samfundsudviklingen.

Brevkurset er en indførelse i århundreders kamp mellem lys og mørke, sandhed og vildfarelse. Studiehæfterne fremstiller også vor tids store brydninger, der vil kulminere i en gigantisk styrkeprøve, forud for Jesu genkomst.

I de 16 studiebreve og supplerende materiale over Johannes’ Åbenbaringindgår også bogens budskab om evigheden, hvor: “Han skal tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere.” (Åb 21,4)

Johannes’ Åbenbarings profetiske budskab virker umiddelbart vanskeligt tilgængeligt. Studiehæfterne giver dig anledning til at blive kendt med denne bogs symbolik og historie og lære mere fortiden, nutiden og fremtiden set i relation til de bibelske forudsigelser.

De 16 studiehæfter tilbydes GRATIS i Danmark. Udenlandske kursister betaler et gebyr på 75 kr. pga. den forhøjede portoudgift.

 

Klik her for at tilmelde dig kurset ->