Back

Som børn har mange fået kendskab til helteskikkelserne i Det Gamle Testamente. Det var simpelt hen spændende, når forældre eller bedsteforældre læste højt af Det Gamle Testamente eller genfortalte de gamle beretninger, der for slægt efter slægt har været fascinerende.

Når vi i dag åbner den del af Bibelen, der hedder Det Gamle Testamente med dets 39 bøger, er der områder, der bliver mere levende, når den historiske og teologiske baggrund bliver belyst.

Korrespondanceskolen har i kurset “Guds passionsspil i ørkenen” sat fokus på store begivenheder i det gamle Israels historie fra udgangen af Egypten og frem til det forjættede land.

På en letfattelig og gribende måde er dette kursus, som er udarbejdet i fortællende form, lagt til rette, så det bliver lettere at forstå et så spændende område som tempeltjenesten — “Guds passionsspil i ørkenen”.

Kurset 10 studiebreve, som giver en lettere forståelse af visse dele af de gamle Mosebøger, er GRATIS i Danmark.  Udenlandske kursister betaler et gebyr på 75 kr. pga. de forhøjede portoudgifter.

En helt ny og spændende form for kursustilrettelæggelse udarbejdet af tidligere forstander for Vejlefjordskolen, pastor Hans Jørgen Schantz, MA.

 

Klik her for at tilmelde dig kurset ->